szpital

Ustaliliśmy termin wypisu ze szpitala, i zarazem doszliśmy do wniosku że im jesteśmy starsi, im więcej się dookoła dzieje tym trudniej jest tu wytrzymać. Ale niewątpliwie jest to potrzebne a zwłaszcza teraz. Jak to powiedział mój doktor „przegląd techniczny przed podróżą”. Siedzimy codziennie popołudniami przy naszym projekcie, sądzę, że powoli zaczyna on nabierać coraz bardziej realnego kształtu. A my sami popadamy w euforyczne stany, gdy tylko zaczynamy o nim rozmawiać.